Bạn đang ở đây: Trang chủ -> Sản phẩm -> trạm làm lại hàn
XYTRONIC INDUSTRIES LTD. đã là một trong những

trạm làm lại hàn

các nhà sản xuất, nhà cung cấp, các nhà xuất khẩu trong nhiều năm Taiwan. Chúng tôi thiết lập đội ngũ làm việc văn hóa doanh nghiệp tập trung đào tạo năng lực công ty. Chúng tôi bắt đầu quản lý con người dựa trên, chính sách quản lý bình thường, dòng tiêu chuẩn và chất lượng phù hợp. Tổ chức học tập là mục tiêu phát triển của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng tất cả các nhân viên đoàn kết với nhau để làm việc chăm chỉ, và với ý tưởng của chúng tôi tiếp thị mà khách hàng đầu tiên, ưu tiên chất lượng, những người định hướng, chúng ta có thể phát triển thành lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Đồng thời, chúng tôi có thể phục vụ khách hàng nhiều giá trị hơn, và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Chúng tôi là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Chúng tôi đã sản xuất thiết bị, lực lượng kỹ thuật mạnh mẽ tiên tiến để sản xuất chuyên nghiệp của trạm làm lại hàn. Chúng tôi hy vọng sẽ hợp tác chặt chẽ với bạn bè nước ngoài trên toàn thế giới.